Home > Tải nhạc hình > 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè -
剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè -

剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè -

TFBoys TFBoys Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

Tải nhạc hình 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - trực tuyến về máy

  • Content

Lời bài hát 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè -

Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng

Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng

Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma

Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng

Qīng chūn shì cāo chǎng bēn pǎo de wǒ men

Bù yào dān xīn shòu shāng yǒng gǎn de cháo mèng xiǎng chuǎng yī chuǎng

Hái jì dé wǒ zài děng nǐ xià kè xiǎng sòng nǐ de xiān huā wǒ shǒu ná zhe

Jīng guò de tóng xué dà jiā dōu xiào zhe yīn wèi huā xīn xiān dào mì fēng dōu hái tíng liú zhe

O ō bèi dīng le ō ō nǐ xiàole ō ō gān gà le ō ō nǐ de liǎn hóng le

Fēng xià de qiū qiān shèng xià de ànliàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài du ìfāng shēn biān

Zǒu láng de guāng xiàn jiǎn yǐng de xiào yuán jí jiāng shì cóng qián

(RAP: Fēng xià de qiūqiān shèngxià de ànliàn wǒmen shuōguò yào yǒngyuǎn zài duìfāng shēnbiān)

Bìyè dì nèitiān shèngxià de shíjiān néng bùnéng bié qīngyì jiù shuōle zàijiàn

Kuài mén àn xià shǒu qiān zhuó shǒu zàn tíng tóng nián

Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīngle shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le nǐ de liǎn hóngle wǒ de liǎn zhǒng le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le

Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng

Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng

Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma

Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng

Qīng chūn shì cāo chǎng bēn pǎo de wǒ men

Bù yào dān xīn shòu shāng yǒng gǎn de cháo mèng xiǎng chuǎng yī chuǎng

Hái jì dé wǒ zài děng nǐ xià kè xiǎng sòng nǐ de xiān huā wǒ shǒu ná zhe

Jīng guò de tóng xué dà jiā dōu xiào zhe yīn wèi huā xīn xiān dào mì fēng dōu hái tíng liú zhe

O ō bèi dīng le ō ō nǐ xiào le ō ō gān gà le ō ō nǐ de liǎ nhóng le

Fēng xià de qiū qiān shèng xià de àn liàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài duì fāng shēn biān

Zǒuláng de guāng xiàn jiǎn yǐng de xiào yuán jí jiāng shì cóngqián

(RAP: Fēng xià de qiū qiān shèng xià de àn liàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài duì fāng shēn biān)

Bì yè dì nèi tiān shèng xià de shí jiān néng bù néng bié qīng yì jiù shuō le zài jiàn

Kuài mén àn xià shǒu qiān zhuó shǒu zàn tíng tóng nián

Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le nǐ de liǎn hóng le wǒ de liǎn zhǒng le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le.


Nhạc hình 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - tốt nhất - tải nhạc - tại TaiMp3.Net, Tải nhạc hình 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - tại website TaiMp3.Net. Nghe nhạc hay 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - chất lượng cao - video nhac - tại TaiMp3.Net, Tải nhạc hình 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - TaiMp3.Net chúc bạn nghe nhạc vui vẻ. Nhạc hot hôm nay 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - tốc độ cao - tai nhac mp3 - tại Website TaiMp3.Net, Tải nhạc hình 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - hẹn gặp lại
Tải nhạc hình miễn phí ở đâu nhanh nhất? Đó là tại TaiMp3.Net, truy cập ngay TaiMp3.Net để tai nhạc 剩下的盛夏 / Dư Vị Mùa Hè - miễn phí về máy.
Tìm kiếm:

Tải nhạc theo album

Tải nhạc hình

Nghệ sĩ âm nhạc