0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Người Dưng Thôi Mà - Vương Triệu Anh

117,812

Lời bài hát: Người Dưng Thôi Mà

Ca sĩ: Vương Triệu Anh


Ngồi nhớ một người thương
Gọi tên là người dưng
Người mà đã có với ta
Bao vui buồn
Tình vỡ tình rẽ đôi
Mình yêu ngần ấy năm
Tình nhạt phai
Người khác mang em đi rồi
Ngày đi người vội quên
Người quên chuyện sớm trưa
Lòng chẳng trách
Do chúng ta duyên không thành
Ngày đi trời đổ mưa
Giờ không còn đón đưa
Tạm biệt em
Người dưng anh từng thương
Là người dưng thôi mà
Người dưng thôi mà
Buồn làm chi tiếc nuối chi
Thương chi nhiều
Vì ta yêu ta thấu hiểu
Giọt tình đắng quá mỹ miều
Vì si mê
Nên nếm đau thương tình yêu
Người cho ta hy vọng
Rồi người xóa cơn mộng
Người mang đến
Những tháng năm ta chưa từng
Người vứt bỏ hết ân tình
Tìm niềm vui riêng cho mình
Thà không yêu
Ta sẽ không vương người dưng
Chúng ta chỉ người dưng thôi mà
Tại sao anh phải đau
Phải khóc thế này
Làm sao anh có thể quên
Mối tình này
Ngày đi người vội quên
Người quên chuyện sớm trưa
Lòng chẳng trách
Do chúng ta duyên không thành
Ngày đi trời đổ mưa
Giờ không còn đón đưa
Tạm biệt em
Người dưng anh từng thương
Là người dưng thôi mà
Người dưng thôi mà
Buồn làm chi tiếc nuối chi
Thương chi nhiều
Vì ta yêu ta thấu hiểu
Giọt tình đắng quá mỹ miều
Vì si mê
Nên nếm đau thương tình yêu
Người cho ta hy vọng
Rồi người xóa cơn mộng
Người mang đến
Những tháng năm ta chưa từng
Người vứt bỏ hết ân tình
Tìm niềm vui riêng cho mình
Thà không yêu
Ta sẽ không vương người dưng
Là người dưng thôi mà
Người dưng thôi mà
Buồn làm chi tiếc nuối chi
Thương chi nhiều
Vì ta yêu ta thấu hiểu
Giọt tình đắng quá mỹ miều
Vì si mê
Nên nếm đau thương tình yêu
Người cho ta hy vọng
Rồi người xóa cơn mộng
Người mang đến
Những tháng năm ta chưa từng
Người vứt bỏ hết ân tình
Tìm niềm vui riêng cho mình
Thà không yêu
Ta sẽ không vương người dưng
Thà không yêu
Ta sẽ không vương người dưng
Xem toàn bộ