0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Bụi Bay Vào Mắt - Đông Nhi

83,057

Lời bài hát: Bụi Bay Vào Mắt

Ca sĩ: Đông Nhi


Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu canh Để thấy em luôn được nếp trong vòng tay anh Mà em nào đang khóc, bụi bay vòng mắt thôi Bụi bay vào đêm trong ngóng chân ai qua thiền Em phải ước bao nhiêu câu và em phải đếm bao nhiêu đau Để miếng môi đón ánh mắt anh lời chia tay Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người Vậy thay cho anh, đường anh đi vắng em rồi Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Lần cuối chẳng muốn yêu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cánh trình yên yên cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Dù em đã yêu anh mãi đến từng tế vàng Bụi kết sao bay vào mắt, làm khóe mi dưng dưng đến ngạn ngào Thì anh hôm nay và tình yêu của anh, cũng là bụi trong mắt em thôi Em phải ước bao nhiêu câu và em phải ném bao nhiêu đau Để miếng môi đón ánh mắt anh lời chia tay Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người Vậy tay chào anh, đừng anh đi vắng em rồi Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Lần cuối chẳng muốn yêu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cánh trình yên yên cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Dù em nay yêu anh mãi đến từng tế vàng Bụi kết sao bay vào mắt, làm khóe mi dưng dưng đến ngạn ngào Thì anh hôm nay và tình yêu của anh, cũng là vui trong mắt em thôi Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Lần cuối chẳng muốn yêu kéo trái tim người quay về Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cánh trình yên yên cuối con đường Ở nơi đó còn có một người mong anh Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vòng mắt chứ em đâu khóc đau Dù em nay yêu anh mãi đến từng tế vàng Bụi kết sao bay vào mắt, làm khóe mi dưng dưng đến ngạn ngào Thì anh hôm nay và tình yêu của anh, cũng là vui trong mắt em thôi
Xem toàn bộ